وبینار برنامه ریزی تبلیغات برندینگ

وبینار برنامه ریزی تبلیغات برندینگ به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری وسنی و در بستر بازار محتوای دیجیتال چارسوق برگزار می شود. [...]