وبینار طراحی بیزینس مدل

وبینار طراحی بیزینس مدل به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری وسنی و در بستر بازار محتوای دیجیتال چارسوق برگزار می شود. در [...]