وبینار مذاکرات تجاری

وبینار مذاکرات تجاری به همت انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری وسنی و در بستر بازار محتوای دیجیتال وسنی برگزار می شود. در این کارگاه [...]