استودیو وسنی

بسته‌های استودیو

برای ثبت سفارش می توانید از طریق فرم پایین صفحه اقدام بفرمایید

بسته یک

بصرفه و منطقی
میلیون ریال ۱۰ هر یک ساعت
 • استودیو با نور
 • استودیو کروماکی با تجهیزات نور
 • استودیو تصویر با ۴ عدد نور
 • استودیو تصویر با ۱۴ عدد نور
 • ۱ دوربین، ۲ دوربین و ۳ دوربین
بسته پایه

بسته دو

بصرفه و منطقی
میلیون ریال ۱۵ هر یک ساعت
 • استودیو با تجهیزات و عوامل
 • تجهیزات کامل نور و صدا (HF)
 • دوربین (بادی، لنز، پایه، رم)
 • عوامل (تصویربردار، صدابردار، نورپرداز)
 • ۱ دوربین، ۲ دوربین و ۳ دوربین
بسته اقتصادی

بسته سه

بصرفه و منطقی
میلیون ریال ۲۵ هر یک ساعت
 • استودیو با تجهیزات و عوامل
 • تجهیزات کامل نور و صدا (HF)
 • دوربین (بادی، لنز، پایه، رم)
 • عوامل (تصویربردار، صدابردار، نورپرداز)
 • ۱ دوربین، ۲ دوربین و ۳ دوربین
بسته حرفه ای

بسته چهار

بصرفه و منطقی
میلیون ریال ۵ هر یک ساعت
 •  
 • استودیوی صدا
 • اتاق ضبط صدا با تجهیزات و عوامل
 •  
بسته مقدماتی

بسته پنج

بصرفه و منطقی
میلیون ریال ۵ هر یک ساعت
 • موشن گرافیک
 • طراحی پوستر و اینفوگرافیک
 • استاپ موشن
 • تدوین
بسته شروع

ثبت سفارش